Bibliotheek op school

Op onze school hebben wij in het leescafé een eigen bibliotheek samen met de Uilenspiegel.
Kinderen kunnen hier boeken lenen om te lezen op school.
Via deze link komt u bij de digitale bieb uit en kunt u een kijkje nemen in de catalogus.