Betekenisvol onderwijs

In ons onderwijs hebben wij in de ochtend veel aandacht voor de kernvakken. Met de vakkundigheid van de leerkracht instrueren en begeleiden wij kinderen in de basisvaardigheden als rekenen, taal, lezen, spellen en begrijpend luisteren en -lezen. In de middag richten we ons meer op projectonderwijs, dit doen we door middel van het Jeelo-projectonderwijs. Jeelo staat voor 'Je eigen leeromgeving'. Schoolbreed werken we aan maatschappelijk relevante projecten. We bieden hiermee wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming, burgerschap, verkeer, EHBO, techniek en digitale geletterdheid in samenhang aan. Hierdoor zien de kinderen de verbanden tussen wat ze op school leren en de wereld om hen heen. Dat is pas echt betekenisvol leren!

Instructiekring
Kijk je om het hoekje bij een klas naar binnen? Dan zul je zien dat de kinderen geen vast tafeltje hebben. We werken namelijk met een instructiekring. In een halve cirkel krijgen zij les van de leerkracht. Zo staat de leerkracht écht dicht bij de kinderen. Die ziet wat er gebeurt en waar er behoefte aan is. Ook zijn er flexplekken met diverse hoekjes, staanplekken en hoge stoelen in allerlei soorten en maten. Hier kunnen de kinderen zelf of met een maatje aan de slag voor een zelfstandige opdracht.

Toekomstgericht
De wereld verandert razendsnel. Daar spelen wij op in. Naast een goede basis in de kernvakken leren kinderen bij ons bijvoorbeeld op hun eigen niveau programmeren. Ze ontwikkelen dus al op jonge leeftijd hun ICT-vaardigheden. Ook geven we Engels in alle groepen en vinden we de betrokkenheid met de maatschappij belangrijk. Wat speelt er nu in de wereld? Je kind ontdekt hoe de wereld in elkaar zit dankzij thema's, projecten en activiteiten. Ook presenteren, creatief denken en handelen, samenwerken en onderzoeken zijn belangrijke vaardigheden voor de toekomst.