Jeelo

Maatschappelijk betrokken onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen
We zijn er trots op een Jeelo-school te zijn. Letterlijk betekent Jeelo 'JE Eigen LeerOmgeving'. In de praktijk betekent het dat we projectmatig werken. Waarbij zowel klassieke vakken al rekenen en taal, maar ook bijvoorbeeld burgerschap, wereldoriëntatie en techniek aan bod komen. Alle klassen gaan aan de slag met hetzelfde project, waarbij elke groep zich op een ander subonderdeel richt.

Binnen het project: 'Inrichten van je eigen leeromgeving' knutselen de kleuters bijvoorbeeld hun eigen droomhuis. In groep 3 en 4 gaan de kinderen aan de slag met de ideale wijk en kijken ze zelfs naar de techniek daarachter. Uiteindelijk gaat de bovenbouw in gesprek met de burgemeester over een stuk grond in Boekel. Hierbij stellen de leerlingen zichzelf de vraag: Wat mist er nu nog in Boekel en hoe kunnen wij deze nieuwe wijk het beste inrichten? 

Met Jeelo verdiepen de kinderen zich in diverse projecten, zoals belangrijke personen van vroeger, het bekijken van kunst, richten ze hun eigen omgeving in, leren ze ondernemen en gaan ze aan de slag met EHBO en digitalisering. Zo leren ze al onderzoekend allerlei vaardigheden die ze nodig hebben in het leven. 

Alle groepen starten op hetzelfde moment met een nieuw project. Na een aantal weken wordt dat thema afgesloten met presentaties van alle klassen. Zo kunnen kinderen aan elkaar laten zien wat ze hebben geleerd en kunnen van elkaar leren.
 
Meer informatie vind je op: www.jeelo.nl.