Onze kernwaarden

Aandacht, veiligheid en verbondenheid  
Ons kindcentrum moet voor ieder kind een plek zijn waar hij of zij zichzelf mag zijn en waar je kind zich beschermd en veilig voelt. Waar je voelt: ik hoor erbij, jij hoort erbij, we horen er allemaal bij! Het kleine team van De Regenboog heeft oog voor de kinderen en onderhoudt korte lijntjes en intensief contact met de kinderen en hun ouders/verzorgers.

Eigentijds onderwijs 
In een goede balans tussen het leerproces en de leeropbrengsten zetten wij in op persoonlijke ontwikkeling van elk kind. We geven modern onderwijs, waarbij we op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Zo zetten we in op het ontwikkelen van 21st century skills. Denk daarvoor aan zelfsturing, samenwerken, creativiteit, Engels en gebruikmaken van digitale middelen.
Onze basisinrichting van de lokalen bevat een vaste (instructie)kring, flexplekken en staanplekken. Daarmee kunnen we onze inrichting aanpassen door van opstelling en indeling te veranderen wanneer de onderwijssituatie daar om vraagt.
 
Je autonoom voelen
Met je autonoom voelen bedoelen we dat kinderen ervaren dat ze een stem hebben die ze mogen laten horen. Dat er rekening gehouden wordt met hun mening, hun ideeën en hun gevoelens en dat ze zich verantwoordelijk leren en kunnen voelen.  De kinderen worden uitgedaagd eigen initiatieven te nemen. Dit is terug te zien in ons Jeelo-onderwijs, in creatieve opdrachten met veel eigen inbreng en krijgen de kinderen tijd om te werken aan hun eigen ontwikkeldoelen.

Je competent voelen 
Als je kind zich gehoord en gezien voelt, geeft dat vertrouwen. En dankzij dat vertrouwen durft het kind te leren! Wij dagen kinderen uit, om net dat extra stapje te zetten. Dat doen we door ze kennis te laten maken met nieuwe dingen. Neem bijvoorbeeld programmeren. We hebben LEGO Technic op school: kleine robotjes die geprogrammeerd kunnen worden door de leerlingen. Zo ontwikkelen zij techniek- en ICT-vaardigheden op een leuke manier. Door het gewoon te doen, ontdekken ze hun talenten.Wil je meer weten over ons kindcentrum en een kijkje komen nemen? Maak dan een afspraak voor een rondleiding. De kindcentrumleider van kindcentrum De Regenboog is Gerben van Boxtel. Hij is te bereiken via gerben.vanboxtel@stichtinggoo.nl.