Visie jonge kind

Wij willen alle kinderen tot bloei laten komen. Dit doen we door het kind in zijn geheel te zien en het eigen ontwikkelingsproces van het kind centraal te stellen door samen te spelen en te leren in een veilige en rijke speelleeromgeving binnen een breed, passend en divers aanbod en in verbinding met de omgeving.

Leerkrachten spelen met de kinderen mee, spelen in op hun behoeftes en dagen de kinderen uit in hun eigen ontwikkelingen op allerlei gebieden.