Over ons

We geven kleur aan opvang en onderwijs. We zijn een fijne en veilige plek, waar iedereen zich thuis voelt. Je mag hier zijn, zoals je bent. Je bent van harte welkom. We helpen je graag in het groeien en ontwikkelen tot je 'beste ik'. 
 
Bij de kinderopvang doen we dit door:
Het creëren van een fijne en speelrijke omgeving waar volop aandacht is voor elk kind. Op een bevlogen en deskundige wijze zien wij de kinderen voor wie ze zijn. We gaan samen met hen op ontdekkingstocht tot verdere ontwikkeling. Dat doen we door op zoek te gaan naar avontuurlijke en uitdagende activiteiten, waarin plezier voorop staat. Dat vinden we belangrijk. 

In ons onderwijs doen we dit door:   
Het aanbieden van eigentijds onderwijs in een sfeer van aandacht, veiligheid en verbondenheid, zodat kinderen zich autonoom en competent voelen. Er is in meerdere onderzoeken aangetoond dat alle mensen behoefte hebben aan deze kernwaarden. Als deze aanwezig zijn in het leven van je kind, voelt hij of zij zich gemotiveerd en gelukkig. Dit zijn bovendien belangrijke voorwaarden voor groei en ontwikkeling.

Werken aan eigen doelen
  • Vanuit de kernwaarden 'autonomie' en 'competentie' mogen kinderen bij ons eigen keuzes maken. Mede vanuit Mijnrapportfolio, een individueel online portfolio, en gesprekken met de leerkracht, geven kinderen hun talenten aan en bepalen ze hun ontwikkelingsdoelen. Vanuit betrokkenheid willen wij kinderen stimuleren eigen initiatieven te nemen, verantwoordelijkheid op te pakken en ontwikkelingsgericht te leren.
  • De kinderen krijgen tijd om aan deze persoonlijke ontwikkelingsdoelen te werken. Dat kan bijvoorbeeld extra oefenen op rekengebied of spelling zijn, maar ook Engels of een presentatie maken.
Voorbereid zijn op de toekomst
  • Onze kinderen zijn de toekomst en wij begeleiden deze nieuwe generatie naar de snel ontwikkelende toekomst. Daarom streven wij naar eigentijdsonderwijs. Naast een goede basis in de kernvakken rekenen, lezen, taal, spelling en tekstbegrip, besteden wij veel aandacht aan Engels, presenteren, creatief denken en handelen, samenwerken, programmeren en ICT. Deze vaardigheden worden ook wel de 21st century skills genoemd. Zo willen we ieder kind optimale kansen bieden voor de toekomst.
Werken vanuit maatschappelijke thema's
  • Naast het ochtendprogramma, met daarin veel aandacht voor de kernvakken, komen deze vaardigheden verder op de dag terug in ons projectonderwijs. De Regenboog werkt volgens het Jeelo-projectonderwijs. Jeelo staat voor 'Je eigen leeromgeving'.  De kinderen werken schoolbreed van groep 1 t/m 8 in totaal aan 12 maatschappelijk relevante projecten.
  • Taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, creativiteit, burgerschap, techniek, digitale geletterdheid en vele andere vaardigheden komen samen in deze projecten.
  • Met Jeelo streven wij naar betekenisvol leren. Voorbeelden van projecten zijn:
                        - Maak je eigen product
                        - Omgaan met elkaar
                        - Leren van personen van vroeger
                        - Inrichten van je eigen omgeving
                        - Beleven van onze planeet