Kernwaarden

Op KC de Regenboog geven we kleur aan ons onderwijs en onze opvang! 

Je mag hier zijn, zoals je bent.  
Je bent van harte welkom. 

We helpen je graag in het groeien en ontwikkelen tot je "beste ik". 

Op Kindcentrum de Regenboog bieden we eigentijds onderwijs en opvang in een sfeer van veiligheid en verbondenheid zodat kinderen zich autonoom en competent voelen.
 
Een mooie zin met mooie woorden. Maar wat bedoelen we met die woorden en wat hebben we voor ogen met onze leerlingen?
Er is in veel onderzoek aangetoond dat alle mensen behoefte hebben aan deze kernwaarden en dat mensen zich gemotiveerd en gelukkig voelen wanneer die kernwaarden daadwerkelijk aanwezig zijn in hun leven. En dat groei en ontwikkeling dan niet uitblijft.
Op KC de Regenboog proberen wij die kernwaarden elke dag een stevige plek in onze opvang en onderwijs te geven en we vertellen graag hoe we dat voor ons zien.
 
Met eigentijds onderwijs bedoelen we dat we op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en dat we daar gebruik van maken in ons kindcentrum. Zo zetten we in op het ontwikkelen van 21st century skills (zelfsturing, samenwerken, creativiteit, etc.), maken we gebruik van digitale middelen en passen we onze inrichting aan deze tijd aan door van opstelling en indeling te kunnen veranderen wanneer de onderwijssituatie daar om vraagt. Naast aandacht voor opbrengsten hebben we zeker aandacht voor het proces.
 
Met veiligheid en verbondenheid bedoelen we dat alle kinderen zich hier thuis kunnen voelen. Ons kindcentrum moet voor ieder kind een plek zijn waar je jezelf mag zijn en waar je je beschermd en veilig voelt. Waar je voelt: ik hoor erbij, jij hoort erbij, we horen er allemaal bij!
 
Met je autonoom voelen bedoelen we dat kinderen ervaren dat ze een stem hebben die ze mogen laten horen. Dat er rekening gehouden wordt met hun mening, hun ideeën en hun gevoelens en dat ze zich verantwoordelijk leren en kunnen voelen.
 
Met je competent voelen bedoelen we dat alle kinderen in ons kindcentrum van binnen weten dat ze de moeite waard zijn, dat ze meer kunnen dan ze denken, dat je dat mag laten zien en je daarin kunt ontwikkelen. Door het vertrouwen van de ander, groeit zelfvertrouwen.
 
Hier staan wij voor bij Kindcentrum de Regenboog, dit is waarom we elke dag klaar staan om met onze kinderen aan het werk te gaan en wat we hen gunnen: eigentijds onderwijs en opvang, in een sfeer van veiligheid en verbondenheid waar ieder kind zich autonoom en competent kan voelen!
 
En hoe dóen we dat vervolgens? Wat is er zichtbaar en merkbaar in onze dagelijkse praktijk? En belangrijker: waar mogen onze kinderen op rekenen?
We brengen graag onze aanpak en activiteiten in kaart en gunnen u hier en daar een inkijkje in ons onderwijs.

U kunt onze gehele visie vinden door op deze link te klikken.