Het gebouw

KindPark Boekel is een open en groen park midden in het centrum van Boekel, waar de sporthal, de twee schoolgebouwen met hun kinderopvang, samen een Kindpark vormen. De drie basisscholen vormen samen de beste omgeving voor het kind om tot ontwikkeling te komen. Opvang en sport hebben daarbij een belangrijke rol en zijn daarmee volledig geïntegreerd in het Kindpark.

Het gebouw is geïnspireerd op een möbius. De doorlopende vorm is terug te vinden in het interieur en het exterieur van het gebouw. Net als de möbius vormt het een doorlopende structuur. Door de rondingen in het gebouw wordt de möbiusvorm extra kracht bijgezet. De plaatsing van het gebouw in het park zorgt ervoor dat bestaande groenstructuren konden blijven en er een gebalanceerde verdeling van schoolpleinen ontstond. De bestaande groenstructuur van beuken die een rechte lijn door het park vormt, is in het ontwerp als as overgenomen. Op deze as is de entree van het gebouw vormgegeven.

De architect van het gebouw is Sebastiaan Robben van SROM.