Werken aan eigen doelen

Vanuit de kernwaarden 'autonomie' en 'competentie' mogen kinderen bij ons eigen keuzes maken. Mede vanuit Mijnrapportfolio, een individueel online portfolio, en gesprekken met de leerkracht geven kinderen hun talenten aan en bepalen ze hun ontwikkelingsdoelen. Vanuit betrokkenheid willen wij kinderen stimuleren eigen initiatieven te nemen, verantwoordelijkheid op te pakken en ontwikkelingsgericht te leren.

De kinderen krijgen tijd om aan deze persoonlijke ontwikkelingsdoelen te werken. Dat kan bijvoorbeeld extra oefenen op rekengebied of spelling zijn, maar ook Engels of een presentatie maken.