Werken vanuit maatschappelijke thema's

Naast het ochtendprogramma, met daarin veel aandacht voor de kernvakken, komen deze vaardigheden verder op de dag terug in ons projectonderwijs. De Regenboog werkt volgens het Jeelo-projectonderwijs. Jeelo staat voor 'Je eigen leeromgeving'.  De kinderen werken schoolbreed van groep 1 t/m 8 in totaal aan 12 maatschappelijk relevante projecten.

Taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, creativiteit, burgerschap, techniek, digitale geletterdheid en vele andere vaardigheden komen samen in deze projecten.

Met Jeelo streven wij naar betekenisvol leren. Voorbeelden van projecten zijn:
  • Maken van je eigen product
  • Omgaan met elkaar
  • Leren van personen van vroeger
  • Inrichten van je eigen omgeving
  • Beleven van onze planeet