Links voor ouders

www.dyslexie.nl
informatie over dyslexie

http://www.opvoedadvies.nl   
voor alle vragen over opvoeden en opgroeien

www.jeugdzorg-nb.nl
bureau jeugdzorg Noord-Brabant

www.balansdigitaal.nl
informatie over leer- en gedragsstoornissen

www.amk-nederland.nl 
anoniem meldpunt kindermishandeling

https://www.autisme.nl/
Veel informatie over autisme