Interne begeleiding

Marieke Engels is de interne begeleider voor alle groepen van de Regenboog. Zij is verantwoordelijk voor de zorg op schoolniveau. Zij ondersteunt o.a. de leerkrachten, voert gesprekken rondom zorgleerlingen, is contactpersoon bij verwijzing naar speciaal onderwijs etc. Voor verdere informatie omtrent haar taken zie de schoolgids. (kijk bij leerlingenzorg)
 
Juf Marieke heeft IB-taken op dinsdag, woensdag en donderdag.